Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Seminar bidrog til ny viden

Vi afholdt i april et seminar for godt 100 danske sundheds- og ernæringsfaglige deltagere.
Temaet for seminaret var ”sukkerindtag, tilsatte sukkerarter og sundhed”.

Gennem fire indlæg og debat med mange spørgsmål fra salen blev det belyst, hvor meget sukker danskerne indtager samt den sundhedsmæssig betydning af indtaget af tilsatte sukkerarter, og hvordan indtaget kan begrænses i praksis. Der blev også givet en kort status på det spinkle videnskabelige grundlag for begrebet ’afhængighed’ af sukker. Ud fra de skriftlige evalueringer – som over 70 % af deltagerne gav – fremgik det blandt andet, at alle (99 %) havde fået ny viden, heraf havde 22 % fået meget ny viden. Alle mente også, at indlæggene var relevante for ernæringsdebatten, og halvdelen, at de var meget relevante.

Hvis du gerne vil på invitationslisten til Nordic Sugars fremtidige seminarer, bedes du sende en mail til nutrition.dk@nordicsugar.com

 

Program

Hvor meget sukker spiser vi egentlig?
Og hvor får vi det primært fra?

Sisse Fagt, seniorrådgiver, DTU Fødevareinstituttet

Internationale tendenser – sukkerindtag og sukkerindhold i fødevarer
Lars Bo Jørgensen, Head of Marketing and Products, Nordic Sugar

Sukkerarters betydning for sundheden
Ole Hartvig Mortensen, associeret professor, ph.d., Københavns Universitet

Afhængighed af sukker? – status på forskningen
Inge Vinding, psykolog og aut. klinisk diætist

 

Download PDF


Hvor meget sukker spiser vi egentlig? – Download Pdf
Sisse Fagt, seniorrådgiver, DTU Fødevareinstituttet

 


Sukkerindtag og sukkerindhold i fødevarer – Download Pdf
Lars Bo Jørgensen, Head of Marketing and Products, Nordic Sugar

 


Sukkerarters betydning for sundheden – Download Pdf
Ole Hartvig Mortensen, associeret professor, ph.d., Københavns Universitet

 


Afhængighed af sukker? – status på forskningen – Download Pdf
Inge Vinding, psykolog og aut. klinisk diætist