Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Seneste nyheder

Stress og spisevaner hos børn og unge

2018-06-25: Hos voksne er der i flere studier fundet en positiv sammenhæng mellem stress og usunde spisevaner.

Mad-relaterede opmærksomheds-bias hos overvægtige, spiseforstyrrede og restrained eaters**

2018-06-25: Vi lever i et miljø med meget stor tilgængelighed af mad.

Restraint eating og food cues

2018-06-25: Nogle mennesker ser ud til at være ekstra følsomme over for de såkaldte eksterne mad-cues (signaler om mad f.eks. syn og duft), og er måske samtidig impulsive og med en lavere grad af selvkontrol.

Kan kaloriemærkning få os til at vælge sundere?

2018-06-25: Vi spiser stadig flere måltider uden for hjemmet.

Mindfulness-baseret intervention

2018-06-25: Vores madkultur har ændret sig.

Har tilsat sukker betydning for overvægt, type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme?

2018-03-06: To amerikanske forskere har i en oversigtsartikel vurderet resultater fra nyere randomiserede, kontrollerede studier, systematiske reviews og metaanalyser af prospektive kohortestudier.

Øger rødt kød risikoen for kræft i tyk-og endetarm?

2018-03-06: Tarmkræft er en af de hyppigst forekommende kræftformer i den vestlige verden og ses både hos kvinder og mænd og oftest hos personer over 50 år.

Rødt kød og hjerte-kar-sygdomme

2018-03-06: En svensk oversigtsartikel fra 2017 har samlet resultater fra prospektive kohortestudier vedr. rødt kød og kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Begrebet sukkerafhængighed afvises videnskabeligt

2017-09-11: Der har de senere år været en stigende bekymring for, om sukker kan være afhængighedsskabende på linje med rusmidler.

Ingen evidens for en sammenhæng mellem sukkerafhængighed og overvægt

2017-09-11: I en hollandsk undersøgelse blandt universitetsstuderende forsøgte man at finde ud af, om sukkerafhængighed spiller en rolle for udvikling af overvægt.