Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Faktabokse

DASH-diæten
DASH-diæten (Dietary Approaches to Stop Hypertension) er en diæt specifikt sammensat med det formål at sænke blodtryk. Den er rig på frugt, grøntsager, fuldkorn, fedtfattige mejeriprodukter, nødder, bønner, kylling og fisk. Omvendt er den fattig på salt, rødt kød og sukkerholdige madvarer. DASH-studiet er amerikansk. I studiet blev DASH-diæten sammenlignet med en amerikansk kontrol diæt. Det vil sige almindelig amerikansk kost. Resultatet viste, at DASH-diæten havde en god blodtrykssænkende effekt, hvor både det systoliske og diastoliske blodtryk faldt. DASH-diæten omsat til danske forhold ligger meget tæt på Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd.
Middelhavsdiæten
Middelhavsdiæten er ifølge mange befolkningsundersøgelser forbundet med nedsat risiko for livsstilssygdomme heriblandt hjertekarsygdomme og kræft. Den har et højt indhold af grøntsager, frugt, kornprodukter/fuldkorn, bælgfrugter, nødder og olivenolie, et moderat indhold af fisk, kylling, ost og yoghurt, et moderat indhold af vin (til maden) og et lavt indhold af mættet fedt som f.eks. smør og et lavt indhold af rødt kød.
Demens
Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, idet mange forskellige sygdomme kan medføre demens. Sygdomme forbundet med demens kan opdeles i tre overordnede grupper:

1. Neurodegenerative sygdomme
Ved neurodegenerative sygdomme forstås sygdomme, hvor der sker en gradvis, oftest langsom nedbrydning af hjernen og dens funktioner. Fx Alzheimers sygdom, frontotemporal demens eller Lewy body demens.

2. Vaskulær demens
Ved vaskulær demens forstås demens forårsaget af forstyrrelser i hjernens blodforsyning eller blodkar. Forstyrrelserne kan fx skyldes blodpropper, blødninger eller forsnævring af hjernens blodkar.

3. Andre sygdomme
En lang række andre sygdomme med direkte eller indirekte påvirkning af hjernens funktion kan medføre kognitiv svækkelse. Det kan fx være stofskiftesygdomme, kronisk mangel på B-vitaminer eller forgiftningstilstande.
Reference: www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/

Demens rammer oftest ældre personer, men nogle demenssygdomme kan ses helt ned i 40-årsalderen. På baggrund af befolkningsundersøgelser anslås forekomsten af demens i ældrebefolkningen (+65 år) at være ca. 6 pct. Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen. Fra ca. 1-2 % i aldersgruppen 60-64 år til 24-45 % i aldersgruppen over 90 år. Man anslår, at ca. 89.000 danskere har demens – lidt flere kvinder end mænd.
Reference: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/
Kognitive funktioner
De kognitive funktioner omfatter episodisk hukommelse, semantisk hukommelse (almen viden eller paratviden, omfatter vores ordforråd), procedural hukommelse (hukommelsen for, hvordan man udfører praktiske handlinger som f.eks. at lave mad, klæde sig på eller køre på cykel), sprogfærdigheder, opmærksomhed, problemløsning og overblik, regnefærdigheder og rum- og retningssans.
Episodisk hukommelse
Episodisk hukommelse kan defineres som specifikke, personlige erindringer, der er knyttet til tid og sted. Episodisk hukommelse er f.eks. at kunne huske en samtale, man har haft for nylig, en besked, man har modtaget eller aktuelle nyheder, man har hørt i radio eller TV. Episodisk hukommelse omfatter bl.a. det, der i daglig tale kaldes korttidshukommelse. Begrebet er imidlertid uklart, fordi det anvendes forskelligt i fagsprog og i daglig tale. Episodisk hukommelse forringes som regel tidligt i forløbet ved Alzheimers sygdom, men svækkes også ved flere andre demenssygdomme. Nogle af de hjerneforandringer, der ses ved Alzheimers sygdom, forekommer i områder på indersiden og undersiden af tindingelappen (temporallappen), der bl.a. rummer hippocampus (græsk og latin for 'søhest', pga. områdets form). Hippocampus spiller en vigtig rolle for vores hukommelse. Hippocampus er blandt de første hjerneregioner hvor der ses ændringer
Reference: www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/