Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Fysisk aktivitet og demens

2018-10-30

Fysisk aktivitet midt og sent i livet er ifølge befolkningsundersøgelser forbundet med nedsat risiko for senere udvikling af demens og kognitiv svækkelse. Resultaterne fra en lang række undersøgelser fra 2009-2015 er samlet i syv oversigtsartikler og metaanalyser. Også World Alzheimer Report 2014 indeholder en gennemgang af forskningen vedrørende fysisk aktivitet og risiko for demens.

Reference: http://www.videnscenterfordemens.dk/risikofaktorer/livsstil/fysisk-aktivitet-og-motion/

Tilbage