Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Fysisk inaktivitet øger risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdomme

2013-02-04

Meget tyder på, at moderat til kraftig fysisk aktivitet er forbundet med en lavere risiko for at udvikle disse sygdomme. Og at et stillesiddende liv omvendt er forbundet med en øget risiko.

Der har været problemer med at definere ’stillesiddende liv’. I artiklen defineres det som: ”enhver siddende eller liggende adfærd i vågen tilstand, der er forbundet med lavt energiforbrug.” Tidligere har man valgt at bruge antallet af timer foran tv’et, men det har vist sig at være et dårligt mål. Inaktivitet i de vågne timer omfatter også fx at sidde foran pc’en, at sidde og læse samt at sidde i bilen, toget eller bussen.

Der er tale om et systematisk review og metaanalyse af i alt 18 studier, heraf 16 prospektive og 2 cross-sectional observationsstudier med i alt 794.577 deltagere fra 7 lande (Australien, USA, England, Skotland, Tyskland, Canada og Japan). Formålet med undersøgelsen var at undersøge sammenhængen mellem ’stillesiddende liv’ og risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdomme samt risikoen for dødelighed pga. hjerte-kar-sygdomme og dødeligheden generelt (alle årsager).

Resultater
Når man sammenlignede gruppen, der var mest inaktiv, med gruppen, der var mindst inaktiv, var der en 112 procents forøgelse i den relative risiko for diabetes, 90 procents forøgelse i den relative risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme og 49 procents forøgelse i den relative risiko for at dø (alle årsager).

Disse sammenhænge var stort set uafhængige af niveauet for fysisk aktivitet (moderat til kraftig), hvilket peger i retning af, at et stillesiddende liv er en særskilt faktor. Det kunne altså tyde på, at den skadelige effekt af en hverdag med mange timer med inaktivitet ikke skyldes et lavt niveau af fysisk aktivitet. Med andre ord: Man kan godt have et stillesiddende liv og samtidig have et højt niveau af moderat til kraftig fysisk aktivitet. Det gælder eksempelvis, hvis man har et stillesiddende arbejde, lang transporttid i bil eller tog samt sidder meget foran tv og computer i sin fritid og er fysisk aktiv ½-1 time om dagen.

Hvorledes kan inaktivitet og øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes tænkes at hænge sammen? Inaktivitet påvirker reguleringen af lipoprotein-lipase. Nedsat lipoprotein-lipase-aktivitet har vist sig at være forbundet med nedsatte HDL-kolesterol-niveauer og dermed øget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Fysisk aktivitet af moderat til kraftig karakter har sammenlignet med inaktivitet derimod ringe indflydelse på aktiviteten af lipoprotein-lipaset. Inaktivitet synes ligeledes at føre til insulinresistens og dysregulering af blodsukkeret. Nogle mennesker synes pga. arvelige faktorer at være mere sårbare over for inaktivitet end andre.

Konklusionen er, at en stillesiddende hverdag er forbundet med en øget risiko for diabetes og hjerte-kar-sygdomme samt dødelighed pga. henholdsvis hjerte-kar-sygdomme og af alle årsager under ét. Forbindelsen var mest konsistent for diabetes’ vedkommende: En reduktion i den tid, man er inaktiv, synes at spille en signifikant rolle for forebyggelsen af diabetes. Studiet antyder ifølge forfatteren, at erstatning af inaktivitet med at stå eller let fysisk aktivitet vil kunne mindske risikoen for kroniske sygdomme uafhængigt af mængden af moderat til kraftig fysisk aktivitet. Forfatteren refererer et studie, der viser, at blot 2 minutters let fysisk aktivet hvert 20. minut hos overvægtige og svært overvægtige fører til en reduktion på 24 procent i blodsukkeret efter måltidet og en 23 procents reduktion i insulinniveauet sammenlignet med at sidde stille uafbrudt.

Reference: Wilmot EG, Edwardson CL, Achana FA et al. Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis. Diabetiologia 2012; 55: 2895-2905.

Tilbage