Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Halvdelen af befolkningen er bekymret over fødevareingredienser

2017-09-11

En undersøgelse fra februar 2017 viser, at omkring halvdelen af alle forbrugere i de nordiske lande er bekymret i et eller andet omfang over indholdet af ingredienser og tilsætningsstoffer i fødevarer. Samtidig siger fire ud af fem forbrugere, at de ikke ved så meget om ingredienser og tilsætningsstoffer i fødevarer.

Undersøgelsen, der er udført af YouGov blandt godt 2.000 nordiske forbrugere, viser, at der er forskel på, hvad forbrugerne i de fire lande bekymrer sig om. Forbrugerne kunne vælge mellem 37 muligheder. Se, hvad flest bekymrer sig om, i tabel 1.

Tabel 1. Fødevareingredienser, som flest bekymrer sig om

Danmark Sverige Norge Finland
Tilsætningsstoffer 16% Sukker 15% Sukker 20% Tilsætningsstoffer 17%
E-numre 12% Giftige stoffer 12% Palmeolie 15% Sukker 15%
Giftige stoffer 9% Tilsætningsstoffer 9% E-numre 13% E-numre 12%


Selvom forbrugerne bekymrer sig om de forskellige ingredienser, betyder det ikke nødvendigvis, at det er de samme ingredienser, som de prøver at undgå at indtage. Forbrugerne kunne vælge mellem 37 muligheder – se, hvilke flest prøver at undgå at indtage, i tabel 2.

Tabel 2. Fødevareingredienser, som forbrugerne prøver at undgå

Danmark Sverige Norge Finland
GMO 25% Transfedt 40% Palmeolie 38% Sødemidler 28%
Sødemidler 21% Palmeolie 35% Hærdet fedt 24% Sukker 28%
Transfedt 21% Sødemidler 33% Sukker 24% GMO 26%
GMO 21% E-numre 32% Transfedt 23% E-numre 26%
Hærdet fedt 17% GMO 32% GMO 23% Transfedt 25%


Bekymringen for salt i fødevarer nævnes kun af 2%, 3%, 9% og 8% i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland. Derimod siger 8%, 5%, 15% og 15%, at de prøver at undgå at indtage salt, i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Der er flere andre forskelle. En af de mest markante forskelle er holdningen til fedtstoffer, især til smør. 50% af finnerne og 43% af svenskerne betragter smør som sundt. For Danmark og Norge er tallene 15% og 22%.

En del af befolkningen i de nordiske lande er på forskellige diæter, og her er der også forskelle landene imellem. Flest svenskere er på en eller anden kur, nemlig 22%. For Danmark, Norge og Finland er tallene 14%, 11% og 19%. Low Carb og Low Carb High Fat er de mest udbredte diæter, mens f.eks. Atkins og GI-kure stort set ikke nævnes.

Tilbage