Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Metaboliske forbedringer hos folk med fedtlever efter vægttab trods efterfølgende vægtstigning

2014-02-12

Op mod 30 % af den voksne befolkning i vestlige lande lider af ikke-alkoholbetinget fedtlever (NAFLD). Dette relateres til fedmeepidemien. NAFLD er en uafhængig risikofaktor for hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes og kan udvikle sig til skrumpelever og leverkræft. Vægttab mindsker mængden af fedt i leveren samt mængden af abdominalt fedt, forbedrer insulinfølsomheden og mindsker risikoen for hjerte-kar-sygdomme og type 2-diabetes. Især fedt i leveren er forbundet med øget insulinresistens og dermed udviklingen af type 2-diabetes uafhængigt af fedtmængden i kroppen – både den totaleog den viscerale (fedt som omgiver indre organer i bugen).

I denne undersøgelse deltog 108 overvægtige raske voksne med en gennemsnitsalder på 46 år og et gennemsnits-BMI på 32,5. 18 ud af de 50, som fuldførte undersøgelsen, havde NAFLD (defineret som en leverfedtprocent på over 5,6 %). Deltagere med et alkoholindtag på >20 g alkohol pr. dag blev ekskluderet. Det samme gjorde dem, der var fysisk aktive mere end to timer om dagen.

Interventionen bestod af seks måneders energireduceret diæt (30 %’s reduktion i energiindtagelsen i forhold til energibehovet). Deltagerne blev ved lodtrækning fordelt i to grupper, hvor den ene gruppe fulgte en fedtfattig diæt (<20 E% fedt) og den anden en kulhydratfattig diæt (<90 g kulhydrat om dagen). Proteinindholdet i de to diæter var det samme svarende til 0,8 g protein pr. kg pr. dag. Alle fik såvel individuel vejledning som gruppevejledning. Followup-perioden var i gennemsnit 24 måneder, den varierede fra 17-36 måneder. Der var ingen kontakt med deltagerne i løbet af denne periode. Kun 50 (heraf 40 kvinder) gennemførte followup-perioden.

Resultater
Vægten faldt i løbet af interventionsperioden og steg i løbet af followup-perioden, men forblev lavere end udgangsvægten. Vægttabet efter seks måneder var på 7,2 kg, og efter to år 4,5 kg.

Baseline:  91,5 kg
Efter seks måneder: 84,3 kg
Efter to år: 87,0 kg


Der var ingen forskel på de to diætgrupper, hverken med hensyn til vægttab eller vægtstigning.

Energiindtagelsen blev reduceret i interventionsperioden og forblev reduceret i followup-perioden sammenlignet med start:

Start: 2.245 +/- 619 kcal
Efter seks måneders intervention: 1.720 +/- 450 kcal
Efter to års opfølgning: 1.836 +/- 468 kcal


Mængden af visceralt fedt blev reduceret i interventionsperioden, men steg efterfølgende til næsten startniveauet. Mængden af fedt i leveren faldt med ca. 45 % og forblev lav i followup-perioden. Der var ingen forskel mellem de to diætgrupper.

Insulinfølsomheden blev forbedret og forblev forbedret i followup-perioden. Der var ligeledes forbedringer i leverfunktionen, mens der kun var meget små ændringer i serumlipiderne.

Konklusion
Den mindskede mængde fedt i leveren og den forbedrede leverfunktion var uafhængig af sammensætningen af den hypokaloriske diæt i løbet af interventionsperioden og uafhængig af vægttabet. Forbedringerne var især tydelig hos de overvægtige, der inden forsøget havde fedtlever.

Noget tyder således på, at der er gavnlige langtidsvirkninger af en velkontrolleret kostintervention på fedtindholdet i leveren og på metabolismen til trods for efterfølgende vægtstigning. Forfatteren konkluderer, at reduktion i energiindtagelsen kan have en virkning, der er uafhængig af vægttabet. Mange vægttabsstudier fokuserer på vægt og antropometriske målinger. Det kan betyde, at gavnlige langtidsvirkninger af ændringer i kosten på metabolismen undervurderes.

Begrænsninger:
Et lille antal deltagere og det store frafald i followup-perioden.

Ref.: Haufe S, Haas V, Utz W et al. Long-Lasting Improvements in Liver Fat and Metabolism Despite Body Weight Regain After Dietary Weight Loss. Diabetes Care (2013); 10.2337/dc13-0102
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2013/08/19/dc13-0102.abstract

Tilbage