Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Restraint eating og food cues

2018-06-25

Nogle mennesker ser ud til at være ekstra følsomme over for de såkaldte eksterne mad-cues (signaler om mad f.eks. syn og duft), og er måske samtidig impulsive og med en lavere grad af selvkontrol. De fristes med andre ord lettere og har meget svært ved at udsætte behovstilfredsstillelsen. Et tidligere review fra 2008 af de samme forfattere viste, at restrained eaters responderer særligt meget på sensoriske mad-cues. I denne artikel gennemgår de studier offentliggjort siden 2010. De ser på virkningen af food cues på hhv. indtaget og den kognitive funktion (opmærksomhed og hukommelse).

Disse studier støtter tidligere resultater: Restrained eaters spiser mere efter at have været udsat for food cues f.eks. et TV-program om mad. Desuden spiser en restrained eater mere, både når vedkommende har spist noget usundt, og når vedkommende har en opfattelsen af at have spist en for stor portion. Også mærkning af en madvare som sund øger tilbøjeligheden til at spise den pågældende madvare og ofte også mere af den. Derimod får cues/signaler, der handler om slankekur en restrained eater til at spise mindre, selv når der samtidig er attraktive mad cues.

En restrained eater har en selektiv opmærksomhed og hukommelse, når det gælder mad-ord. De reagerer hurtigere på palatable mad cues end på neutrale cues, og hurtigere end en ikke-restrained eater gør. De husker desuden flere mad-ord.

Forfatterne konkluderer, at restrained eater i højere grad reagerer på attraktive mad-cues, ligesom deres opmærksomhed og hukommelse er selektive sammenlignet med en ikke-restraiend eater. De fremhæver et problem ved undersøgelserne, nemlig at der bruges forskellige spørgeskemaer og skalaer til at identificere restrained eating. Det er desuden væsentligt at skelne mellem rigid og fleksibel restraint. Fleksibel restraint er i modsætning til rigid restraint gavnlig i forhold til at undgå at spise for meget og er dermed med til at undgå vægtøgning.

Referencer:
Polivy J, Herman CP. Restrained eating and food cues: Recent findings and conclusions. Curr Obes Rep 2017; 6(1): 79-85.

Herman CP, Polivy J. External cues in the control of food intake in humans: the sensory-normative distinction. Physiol Behav 2008; 94:722-8.

Tilbage