Perspektiv

Information om sukker og ernæring


Stress og spisevaner hos børn og unge

2018-06-25

Hos voksne er der i flere studier fundet en positiv sammenhæng mellem stress og usunde spisevaner. Men gælder det samme for børn og unge? Det prøver et systematisk review og metaanalyse af 13 studier blandt 8-18-årige at give et svar på.

Metaanalysen viste, at der er en signifikant positiv relation mellem stress og usunde spisevaner blandt både yngre og ældre børn. Stress er med andre ord forbundet med et øget indtag af usunde madvarer. Desuden er stress negativt relateret til sunde spisevaner blandt de ældre børn, men ikke blandt de yngre børn. Hos de ældre børn førte stress således til et mindsket indtag af sunde madvarer.

Da der er tale om kohortestudier, kan man ikke sige noget om en egentlig årsagssammenhæng.
Forfatterne finder resultatet bekymrende, fordi stress tilsyneladende øver negativ indflydelse på spisevaner så tidligt som i 8-9 års alderen.

Reference: Hill DC. Stress and eating behaviors in children and adolescents: Systematic review and meta-analysis. Appetite 2018, 123, april, 14-22. https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.11.109

Tilbage