Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Fysisk aktivitet

Motion er en vigtig del af en sund livsstil. Fysisk aktivitet styrker helbredet og forebygger en række sygdomme, blandt andet hjertekarsygdom, sukkersyge og kræft. Fysisk aktivitet reducerer samtidig risikoen for at blive overvægtig.

I elitesport har kroppens glykogendepoter afgørende indflydelse på intensiteten og mængden af fysisk aktivitet. Indtagelsen af kulhydrat har derfor betydning for præstationsevnen. Både mængde, kulhydratkilde og tidspunkt for indtagelse indvirker på udnyttelsen af kulhydraterne. Udholdenheden forbedres både ved indtagelse af kulhydrater 1½ time før træning og ved kulhydratindtagelse under træning, fordi det resulterer i en langsommere tømning af glykogendepoterne. Efter træning er transportforholdene for kulhydrater ind i musklerne optimale, og idrætsudøvere kan derfor drage fordel af at indtage høj-glykæmiske kulhydrater umiddelbart efter. Ved en kulhydratrig kost, der fortrinsvis baseres på høj-glykæmiske kulhydrater, kan muskelglykogenindholdet genopbygges inden for 24 timer efter træning.

Hårdttrænende idrætsudøvere bør øge deres kulhydratindtag til 60-65E% svarende til ca. 8 g kulhydrat pr. kg legemsvægt, mens motionister bør følge de almindelige anbefalinger for energifordeling.