Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Børn skal bruge deres krop mere

38 % af børnene bevæger sig mindre end de anbefalede 60 minutter om dagen. Det viser den undersøgelse, YouGov Zapera har gennemført for Nordic Sugar blandt 1.000 forældre til børn i alderen 0-10 år. Det kan få alvorlige konsekvenser for børnenes sundhed og trivsel, mener børnefysioterapeut og motorikekspert Vibeke Winter.

Børn skal bevæge sig og bruge deres krop hver dag, og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at børn bevæger sig mindst 60 minutter hver dag. Alligevel bevæger kun 53 % af de adspurgte sig 60 minutter eller derover. Samtidig mener 31 % af forældrene, at deres børn bruger for meget tid foran TV, computer og iPad. 31 % bruger under en time, 53 % bruger 1-2 timer og 14 % bruger 3-5 timer hver dag.

Skræmmende tal mener børnefysioterapeut og motorikekspert Vibeke Winter, forfatter til ”Leg der styrker motorikken”.

”Selvfølgelig skal børn tidligt lære at håndtere en iPad, men det er ikke meningen, at de skal sidde stille foran skærmen så længe hver dag. Børn skal bevæge sig mest muligt, og helst meget mere end de 60 minutter, ellers kan det få alvorlige konsekvenser for deres helbred, indlæringsevne og sociale kompetencer,” siger Vibeke Winter.

Undersøgelser fra blandt andet det svenske projekt Bunkeflo viser, at børn der bruger deres krop og er motorisk udviklede blandt andet klarer sig bedre i skolen, er bedre til at koncentrere sig, er gladere og generelt har en bedre trivsel.

”Børn der er motorisk usikre er meget udenfor. Det er specielt drenge, som er umodne motorisk, og så snart de andre drenge løber, klatrer i træer eller cykler om kap, så trækker de motorisk usikre drenge sig og søger i stedet de voksne. De synes heller ikke, at det er sjovt at spille fodbold med de andre, for der er ingen, der afleverer til ham, der ikke kan sparke den videre. Derfor har det mange sociale konsekvenser at være motorisk usikker – og jo ældre det motorisk umodne barn er, jo mere er det udenfor,” fortæller Vibeke Winter.

Elektronikken bliver en redning for de drenge, som er motorisk usikre. Her er de nemlig på lige fod med de andre. Men et stillesiddende børneliv har mange ulemper. 20 % er i dag overvægtige, når de starter i skole, stadigt flere får type 2-diabetes eller hjertekarsygdomme, og ny forskning viser desuden, at deres knogler simpelthen bliver for svage (jf. forskning fra Bunkeflo).

Der er dog håb for de motorisk svage børn. Ved at træne tre gange tre minutter om dagen, kan man hjælpe sit barn fra at være motorisk usikker til at være motorisk sikker i løbet af 3-12 måneder. Metoden er enkel.

”Barnet skal tre gange om dagen slå 5 kolbøtter, rulle 8 gange hver vej og snurrer i en såkaldt tummelumsk. Det handler nemlig om at få roteret det væske, der sidder i mellemøret,” siger Vibeke Winter.

Det bliver understøttet af forskning, som viser, at kernen til sprog, syn, grov- og finmotorik m.v. ligger i at rotere væsken i mellemøret og stimulere hjernen med bevægelse.

”Man udvikler ikke sin motorik ved at sidde foran skærmen – heller ikke finmotorikken som mange ellers tror. Undersøgelsen fra Nordic Sugar og YouGov Zapera viser, at mange forældre synes, deres børn sidder for meget foran skærmen. Men forbavsende få gør noget ved det. Det er et spørgsmål om opdragelse og sætte sig igennem over for sine børn – for deres egen skyld. Børn skal altså bevæge sig, og forældrene skal gå forrest,” slutter Vibeke Winter.

Se graf

Se alle resultater fra undersøgelsen her