Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Naturen gør børn sunde

YouGov Zapera har for Nordic Sugar gennemført en undersøgelse omkring børn og sundhed, hvor vi blandt andet spurgte til, hvor meget børnene kommer ud i hverdagen. 59 % kommer ud mellem 0-2 timer hver dag og 38 % kommer ud 2 timer eller derover. Men det er også vigtigt at se på, hvad børnene egentlig laver, når de er ude, mener Friluftsrådet.

Analyseinstituttet YouGov Zapera har for Nordic Sugar spurgt 1.000 forældre til børn i alderen 0-10 år om, hvor vigtigt de synes udeliv er for deres barns sundhed. 79 % af forældrene svarede, at det er vigtigt eller meget vigtigt for deres barns sundhed, at det kommer ud hver dag.

Undersøgelsen viste også, at 11 % var ude 0-1 time om dagen, 48 % 1-2 time om dagen, 29 % 2-3 timer om dagen og 9 % var ude mere end 3 timer om dagen. Det vil sige, at størstedelen var ude et sted mellem 0-2 timer om dagen. Spørgsmålet er så, er det nok?

”Det afhænger af, hvad der sker i de timer. Sidder de bare bag på en cykel, sidder i sandkassen eller bliver de udfordret motorisk og får jord under neglene? Men kommer børn ud og rør sig i naturen et sted mellem 30-60 minutter dagligt, er det rigtig godt. Kommer de så ud og får brugt sin krop to timer om dagen, er det overordentlig godt,” siger Bjørn Christensen, konsulent ved Grønne Spire under Friluftsrådet.

Det er overordentligt godt, fordi det er påvist, at børn der leger meget i naturen eller i naturlige omgivelser bliver bedre motorisk, er mindre syge og har en bedre udvikling i forhold til indlæring, opmærksomhed, kropsforståelse og fantasi. Der er altså både fysiske, psykiske og sundhedsmæssige fordele ved at være ude.

Et grønt flag = et godt udeliv
Hos Friluftsrådet har man udviklet en ordning, hvor de institutioner, der er dygtige til at komme ud med børnene og opfylder en række specifikke kriterier på området, får et grønt flag. Og stadigt flere steder kan man nu se dette grønne flag.

”Udeliv har i mange år kørt på den gode vilje i den enkelte institution. Men der er ved at komme krav til børnenes udeliv – blandt andet fra forældrene, og et grønt flag og udeliv er pludselig blevet noget institutionerne brander sig på,” fortæller Bjørn Christensen.

Der er med andre ord sket et skift i holdningen til udeliv. Det var i mange år in at være inde. Nu er det blevet in at være ude.

Det halter hos de 7-10 årige
Nordic Sugars undersøgelse viste desuden, at 36 % af de 0-2 årige kommer ud over to timer om dagen, det samme gør 50 % af de 3-6 årige, mens tallet kun er 29 % for de 7-10 årige. Det vil sige, at tiden uden for falder, så snart barnet starter i skole.

”Det er et problem, at skolebørnene ikke kommer nok ud. Heldigvis får udeskoler mere og mere opmærksomhed på grund af læringspotentiale og øget sundhedstilstand hos eleverne, de steder man har afprøvet konceptet. Jeg håber og tror derfor, at vi vil se meget mere til udeskoler i fremtiden,” slutter Bjørn Christensen.

Udeskoler bliver i øjeblikket afprøvet med gode resultater flere steder og kan komme til at indgå som en del af fremtidens heldagsskole, hvor man taler om, at måske to af undervisningstimerne hver dag foregår i det fri eller i naturen.

Se graf

Se alle resultater fra undersøgelsen her