Perspektiv

Information om sukker og ernæring

Tænk over mængderne, når børn får sukker

De officielle kostråd siger, at børn maksimalt bør få 10 % af deres daglige energiindtag fra tilsat sukker. Tal fra DTU Fødevareinstituttet viser dog, at børn mellem 4-9 år i gennemsnit får 12 energiprocent fra tilsat sukker. Tallene viser altså, at danske børn i gennemsnit får mere sukker end anbefalet, men det viser også, at der er en gruppe, som trækker gennemsnittet op. Men spørgsmålet er, hvordan man når disse børn.

Nyeste tal fra DTU Fødevareinstituttet viser, at børn mellem 4-9 år i gennemsnit får 12 energiprocent fra tilsat sukker. Sukkerindtaget er ikke jævnt fordelt blandt børnene, nogle spiser mindre, mens andre spiser mere. Selvom sukkerindtaget blandt børn generelt har været faldende ifølge de sidste tre kostundersøgelser, så viser den seneste kostundersøgelse også, at der er en gruppe børn som fortsat spiser mere sukker end det anbefalede niveau. Det vides ikke præcist, hvem denne gruppe er, men man kan konstatere, at der efter megen opmærksomhed på området stadig er en del børn og forældre, som endnu ikke har formået at skære ned på indtaget af tilsat sukker. Men kan man overhovedet nå denne gruppe? Og hvis ja, hvordan?

Se tabel og graf

”Vi forsøger at give alle forældre tilstrækkelig information om sund kost. Der er ingen, der ikke ved, at børn ikke bør få for meget sukker. Vi ved dog, at der er nogle, som ikke har ressourcerne til at tage den viden til sig og overføre den til at ændre sine vaner. Men vi kan kun tilbyde dem viden. Vi kan ikke tvinge forældrene eller skælde dem ud. Det vil vi heller ikke,” siger Else Molander, kontorchef Fødevarestyrelsen.

Derfor mener Fødevarestyrelsen også, at der ligger et ansvar hele vejen rundt om barnet - og ikke kun hos forældrene. Eksempelvis hos dagligvarehandlen, hvor det er svært at navigere udenom de store mængder slik, som børn og børnefamilier bliver eksponeret for hver gang, de handler. Men ansvaret gælder også andre steder, hvor børn færdes.

”Vi er nødt til at appellere til de miljøer, hvor børn færdes udover hjemmet. Det er for eksempel daginstitutionerne, skoler og idrætsklubber, så børnene her møder sundere alternativer til sukkerholdige fødevarer. Børn er nemlig slet ikke så optaget af slik, så længe de får det, de andre får,” siger Else Molander.

Fødevarestyrelsen mener dog ikke, at det betyder, at der skal indføres totale forbud.

”Det er ikke vores anbefaling, at eksempelvis institutionerne indfører nul-sukker-politik. Det er institutionernes og forældrenes egen beslutning. Jeg ved, at der er nogle få institutioner, som går over gevind og eksempelvis siger, at der slet ikke må bruges sukker i maden. Det er ikke vores budskab. Vi anbefaler i stedet, at institutionerne får en politik for mad og måltider, hvor der er plads til, at der engang imellem fejres særlige begivenheder med en kage eller andet. Der skal være plads til hygge – både i institutionen og i hjemmet, og vi prædiker bestemt ikke askese, men opfordrer folk til at tænke over mængderne og overveje, om man for eksempel kan erstatte halvdelen af den ulødige mad med noget sundt,” siger Else Molander.

Se graf

Download undersøgelse om forældres syn på deres børn sundhed