Perspektiivi

Tietoa sokerista ja ravitsemuksesta

Miksi syömme liikaa?


Perspektiivi Kesäkuu 2011

Tietoruutu 1

Syömishäiriöiden syitä

Altistavia tekijöitä ovat mm.:
• Perinnöllinen alttius
• Tietyt persoonallisuuden piirteet
• Turvaton perheilmapiiri: vanhempien liiallinen poissaolo, ylihuolehtiva asenne tai yllätyksellinen käyttäytyminen, niukka tai ailahteleva kommunikaatio perheessä sekä selkeiden rajojen puute
• Perheolot: hyväksikäyttö, psyykkiset sairaudet, ristiriidat ja hylkääminen
• Fyysinen, seksuaalinen ja psyykkinen väkivalta ja sen aiheuttamat vammat
• Yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät seikat

Laukaisevia tekijöitä:
• Menetykset ja ristiriidat
• Kiusaaminen
• Liiallinen laihduttaminen
• Varhainen murrosikä
• Liiallinen itsekriittisyys
• Kilpaurheilu

Ylläpitäviä tekijöitä:
• Ruokaa ja ahmimista käytetään muuhun tarpeeseen kuin ravinnon tarpeen tyydyttämiseen esim. negatiivisten tunteiden peittämiseen
• Omat negatiiviset mielikuvat ja asenteet
• Ruokarajoitukset, laihdutuskuurit ja nälkä


Tietoruutu 2

Ahmimishäiriön (Binge eating ) diagnoosikriteerit

A. Toistuvia ahmimiskohtauksia, joihin liittyy seuraavia piirteitä:

a. Normaalia suuremman ruokamäärän syöminen tavanomaista lyhyemmässä ajassa huomioiden etenkin edellisestä ateriasta kulunut aika ja syömistapahtumaan liittyvä sosiaalinen kehys
b. Tunne, ettei ahminnan aikana pysty hallitsemaan syömistään eli ei pysty lopettamaan syömistä tai rajoittamaan syödyn ruoan määrää eikä myöskään estämään ahmimisen aloittamista

B. Ainakin kolme seuraavista hallinnan puutteen indikaattoreista:

a. Normaalia nopeampaa syömistä
b. Syö niin kauan, että on liian täysi ja epämukava olo
c. Suurien ruokamäärien syöminen, vaikka ei olisikaan nälkäinen
d. Suurien ruokamäärien syöminen päivän aikana ilman ateriarytmiä ja selviä ruokailuaikoja
e. Syö yksin mm. syyllisyyden tunteen vuoksi
f. Ahmimiseen liittyy syyllisyyttä, itseinhoa ja masentuneisuutta

C. Ahmimisen jälkeinen tila tai yritys kontrolloida ahmimista aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä pahaa oloa. Huoli ahmimisen aiheuttamista pitkäaikaisista vaikutuksista.

D. Ahmintaa on vähintään kaksi kertaa viikossa kuuden kuukauden aikana.

E. Bulimia nervosan diagnoosikriteerit eivät täyty eikä ahmimiseen liity lääkkeiden väärinkäyttöä, joilla pyrittäisiin estämään painonnousua.


Ahmimishäiriön merkkejä

• Tunne siitä, että ei hallitse nälkää eikä sitä kuinka paljon ja mitä syö. Tuntee itsensä riippuvaiseksi ja voimattomaksi ruoan edessä. Osa potilaista kutsuukin itseään pakkosyöjiksi tai ruoan väärinkäyttäjiksi.

• Piilottelee ahmimista myös läheisiltä, vaikka ilmiselvä ylipaino kertoo, että jokin on pielessä. Ahmimiseen liittyy häpeää ja omantunnon kolkuttelua.

• Ajatukset pyörivät ruoan, ulkonäön ja painon ympärillä. Tyytymättömyys oman ulkonäköön, kehoon tai sen joihinkin osiin on tavallista.

• Luo itselleen joukko sääntöjä sallituista ja kielletyistä ruoista.

• Ajatukset ovat mustavalkoisia – joko pystyn hallitsemaan syömistä tai sitten en hallitse sitä lainkaan. Nämä joko–tai -ajatukset estävät näkemästä muita vaihtoehtoja.

• Itsetunto on heikko ja se on riippuvainen kehon painosta.

• Tunne siitä, että on epänormaali eikä kuulu joukkoon, ei ole rakastettu. Haetaan voimakkaasti toisten hyväksyntää ja arvostusta vaikkapa hyvillä koulusuorituksilla, urheilussa tai työpaikalla.

• Tavoittelee täydellistä ja asettaa itselleen hyvin korkeita vaatimuksia.

• Pitää muiden ajatuksia omasta itsestään tärkeinä sekä tarkkaiee ja tulkitsee jatkuvasti näistä ajatuksista viestiviä signaaleja.

• On hyvin itsekriittinen ja luulee, että muutkin ajattelevat hänestä enimmäkseen negatiivisia ajatuksia. Suurennellaan sitä, mitä muut sanovat tai jättävät sanomatta.

Lisälukemista: