Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

”Du är vad du äter”

Av Ann Merrit Rikke Nielsen, MA, projektkoordinator. Centre for Interaction Research and Communication Design, Köpenhamns universitet.

Nr. 2-2016

Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi

Av professor Hely Tuorila, sensorisk kvalitetsforskning i livsmedel, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Nr. 2-2014

Aptitreglering och Makronäringsämnena

Av Charlotte Erlanson-Albertsson Professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet, Lund

Nr. 2-2000

Aptitreglering: ett komplext system

Av Birgitte Sloth, adjunkt, Institut for Human Ernæring, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer och Jens Juul Holst, professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Nr. 1-2008

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Att äta vegetariskt kräver kunskap

Av Ingrid Larsson, docent, Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Lena Hulthén, professor, Avdelning för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Nr. 1-2018

Barnen ska bedöma smaken

Av Charlotte Holm, kand. mag., seniorkonsulent, Mannov, Köpenhamn.

Nr. 2-2009

Barnfetma i Europa - dags att handla!

Carl-Erik Flodmark Sekreterare i ECOTF (European Childhood Obesity TaskForce) och ECOG (European Childhood Obesity

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004