Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Förebyggande

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Energitäthet och övervikt

Martin Mejlhede Jensen, fil kand i näringslära, Köpenhamn.

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

EU-politiker: ökat fokus på hälsa

Fetma i Skandinavien

Av journalist Stefan Olsson, Köpenhamn

Nr. 2-2002

Fetma och sjukvårdsekonomi

Av Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 3-2003

Fler initiativ behövs för att minska barnfetma

Av Maria Crona, journalist, GCI Mannov, Malmö.

Nr. 2-2007

Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt

Av Björn Ekblom, prof. och Örjan Ekblom, doktorand

Nr. 1-2004