Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Forskning och information

Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi

Av professor Hely Tuorila, sensorisk kvalitetsforskning i livsmedel, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Nr. 2-2014

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Betydelsen av glykemiskt index är fortfarande oklar

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Energireducerad kost kan mycket väl innehålla lite socker

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Enkelomättat fett minskar triglyceriderna mer än kolhydrater

Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära.

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Enkla kolhydrater medför inte för lågt intag av mikronäringsämnen

Av Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil kand i näringslära.