Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Forskning och information

Evidenshierarkin inom näringsforskning

Av Steen Stender, klinikchef, med. dr avd. för klinisk biokemi, Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev och Gentofte, Arne Astrup, professor, överläkare, med. dr Köpenhamns Universitet, Institutet för idrott och näring, professor emeritus Jørn Dyerberg.

Nr. 1-2015

Feta måltider bidrar till åderförkalkning

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fettförbränningen minskar med åldern

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Folkhälsa skapas på flera nivåer

Av journalist Stefan Olsson

Nr. 1-2001

Fullkornsprodukter ökar insulinkänsligheten

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Fysisk aktivitet håller vikten nere

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Föräldrars inflytande på barns matvanor

Av Ph.D. Andrew J Hill, Academic Unit of Psychiatry & Behavioural Sciences, Leeds Univer-sity School of Medicine.

Glykemiskt index

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Glykemiskt index

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Gör hälsokampanjer någon nytta?

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science.

Nr. 3-2003