Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Kost och kostvanor

”Du är vad du äter”

Av Ann Merrit Rikke Nielsen, MA, projektkoordinator. Centre for Interaction Research and Communication Design, Köpenhamns universitet.

Nr. 2-2016

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Att äta vegetariskt kräver kunskap

Av Ingrid Larsson, docent, Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Lena Hulthén, professor, Avdelning för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Nr. 1-2018

Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

Av konsult Susie Munk Jensen, Mannov, Århus.

Nr. 1-2013

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Dietisterna i Norden

Av Gunilla Järnblad, Lund, och Ebbe Kristensen, Aarhus

Nr. 2-2015