Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Mat- och ätvanor

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Casual food formar framtiden

Av Jacob Søndergård, civilekonom, pej gruppen, Herning.

Nr. 2-2004

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002

Danskarnas intag av vitaminer och mineraler

Av Lone Banke Rasmussen, fil.dr., seniorforskare på avdelningen för näringslära, Livsmedelsinstitutet på DTU, Köpenhamn

Nr. 2-2009

De oberäkneliga individualisterna

Av journalist Marianne Schjøtt Arestrup

Nr. 1-2000

Den amerikanska paradoxen

Av med dr, professor Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring. Köpenhamn

Nr. 2-2000

Det omedvetna ätandet

Av Christina Fjellström, prof. i hushållsvetenskap, ssk måltidsforskning vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Nr. 2-2010