Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Övervikt och fetma

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Därför äter vi för mycket

Av Inge Vinding, psykolog och klinisk dietist i Ry och Århus.

Nr. 2-2010

Energitäthet och övervikt

Martin Mejlhede Jensen, fil kand i näringslära, Köpenhamn.

Fetma i Skandinavien

Av journalist Stefan Olsson, Köpenhamn

Nr. 2-2002

Fetma och sjukvårdsekonomi

Av Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 3-2003

Fettförbränningen minskar med åldern

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fler initiativ behövs för att minska barnfetma

Av Maria Crona, journalist, GCI Mannov, Malmö.

Nr. 2-2007

Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt

Av Björn Ekblom, prof. och Örjan Ekblom, doktorand

Nr. 1-2004

Fysisk aktivitet håller vikten nere

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fysisk inaktivitet – en ny folksjukdom

Av förste amanuens fil.dr, Sigmund A. Anderssen, Norges idrettshøgskole og Forskningsforum vid Ullevål universitetssjukhus.

Nr. 2-2002