Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Övrigt

Hälsokampanjer och sociala medier

Av Mikkel Dahlqvist, konsult och Karin Christofferson, journalist, Mannov, Århus och Malmö.

Nr. 1-2011

Internet – hjälp till självhjälp

Webbmaster och cand.comm. Michael Køhler, ph.d. och cand. brom. Bent Egberg Mikkelsen samt webbredaktör och cand. agro. Henning Klarlund, Fødevaredirektoratet, Danmark.

Nr. 1-2002

Okunskapen breder ut sig

Av samhällsforskare Johannes Andersen, lektor, Aalborgs Universitet, Danmark.

Nr. 2-2014