Perspektiv

Information om socker och näring

Artiklar

Tandhälsa

Europeisk hälsa

Källa: se redaktionen

Nr. 3-2000

Inga pekpinnar

Av journalist Bodil Steen-Jørgensen

Nr. 3-2000

Karies hos barn beror på annat än kosten

Av Magne Raadal, professor, dr. odont, Odontologiske Institutet, Bergens Universitetet.

Nr. 3-2000

Kost och tandhälsa på 2000-talet

Av Peter Lingström, professor, dr. odont, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige.

Nr. 1-2011

Kostråd påverkar tandhälsan

Av Peter Lingström Odontologie doktor, Odontologiska fakulteten,Göteborgs Universitet.

Nr. 3-2000

Mat, kostvanor och tandhälsa

Av Peter Lingström, odont.dr., universitetslektor, Institutionen för Hälsovetenskaper, Högskolan Kristianstad samt docent, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Nr. 1-2006

Nollhåls-generationens barn

Av Stefan Olsson, journalist

Nr. 3-2000

Norden i spetsen för tandhälsa

Av Jette Lüthcke, journalist, Mannov, Köpenhamn.

Nr. 1-2016

Nordisk rapport om kariesutvecklingen

Av Sabina Gehrmann, journalist

Nr. 3-2000

Nödvändigt med nya vägar i tandvården

Av Annie Paabøl, journalist, Mannov, Århus.

Nr. 1-2011