Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Förebyggande

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Energitäthet och övervikt

Martin Mejlhede Jensen, fil kand i näringslära, Köpenhamn.

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

EU-politiker: ökat fokus på hälsa

Fetma i Skandinavien

Av journalist Stefan Olsson, Köpenhamn

Nr. 2-2002

Fetma och sjukvårdsekonomi

Av Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 3-2003

Fler initiativ behövs för att minska barnfetma

Av Maria Crona, journalist, GCI Mannov, Malmö.

Nr. 2-2007

Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt

Av Björn Ekblom, prof. och Örjan Ekblom, doktorand

Nr. 1-2004

Fysisk aktivitet

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Fysisk aktivitet håller vikten nere

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Föräldrars inflytande på barns matvanor

Av Ph.D. Andrew J Hill, Academic Unit of Psychiatry & Behavioural Sciences, Leeds Univer-sity School of Medicine.

Goda vanor grundläggs i skolan

Av Kajsa Asp Jonson, leg. dietist, journalist, Göteborg.

Nr. 1-2018

Hur främjar vi sunda mat- och måltidsvanor hos barn och unga?

Av Kirstine Krogholm, fil.dr och fil. kand. i näringslära och expertkonsult hos Vidensråd for Forebyggelse i Danmark.

Nr. 1-2018

Hälsa och förebyggande

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Hälsofokus i EU

Av Ebbe Kristensen, civilekonom, GCI Mannov, Århus

Nr. 2-2007

Högutbildade husmödrar är bäst på att följa kostråd

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Kolhydrater och viktreglering

Av Anne Raben, professor, fil. dr, Institut for Idræt og Ernæring, SCIENCE, vid Köpenhamns universitet

Nr. 1-2017

Komplexa kolhydrater ger större mättnad och mindre trötthet

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära.