Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Forskning och information

Alla tycker om sötma – hur mycket bestäms av kulturtillhörighet, arv och demografi

Av professor Hely Tuorila, sensorisk kvalitetsforskning i livsmedel, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Nr. 2-2014

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Betydelsen av glykemiskt index är fortfarande oklar

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Energireducerad kost kan mycket väl innehålla lite socker

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Enkelomättat fett minskar triglyceriderna mer än kolhydrater

Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära.

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Enkla kolhydrater medför inte för lågt intag av mikronäringsämnen

Av Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil kand i näringslära.

Evidenshierarkin inom näringsforskning

Av Steen Stender, klinikchef, med. dr avd. för klinisk biokemi, Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev och Gentofte, Arne Astrup, professor, överläkare, med. dr Köpenhamns Universitet, Institutet för idrott och näring, professor emeritus Jørn Dyerberg.

Nr. 1-2015

Feta måltider bidrar till åderförkalkning

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fettförbränningen minskar med åldern

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Folkhälsa skapas på flera nivåer

Av journalist Stefan Olsson

Nr. 1-2001

Fullkornsprodukter ökar insulinkänsligheten

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Fysisk aktivitet håller vikten nere

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Föräldrars inflytande på barns matvanor

Av Ph.D. Andrew J Hill, Academic Unit of Psychiatry & Behavioural Sciences, Leeds Univer-sity School of Medicine.

Glykemiskt index

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Glykemiskt index

Av Martin Mejlhede, fil kand i näringslära

Gör hälsokampanjer någon nytta?

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science.

Nr. 3-2003