Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Kost och kostvanor

”Du är vad du äter”

Av Ann Merrit Rikke Nielsen, MA, projektkoordinator. Centre for Interaction Research and Communication Design, Köpenhamns universitet.

Nr. 2-2016

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Att äta vegetariskt kräver kunskap

Av Ingrid Larsson, docent, Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Lena Hulthén, professor, Avdelning för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Nr. 1-2018

Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

Av konsult Susie Munk Jensen, Mannov, Århus.

Nr. 1-2013

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Dietisterna i Norden

Av Gunilla Järnblad, Lund, och Ebbe Kristensen, Aarhus

Nr. 2-2015

D-vitamin – i ett nordiskt perspektiv

Av Kajsa Asp Jonson, journalist och legitimerad dietist, Mersmak kommunikation, Göteborg.

Nr. 2-2016

Energireducerad kost kan mycket väl innehålla lite socker

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Evidenshierarkin inom näringsforskning

Av Steen Stender, klinikchef, med. dr avd. för klinisk biokemi, Köpenhamns Universitetssjukhus, Herlev och Gentofte, Arne Astrup, professor, överläkare, med. dr Köpenhamns Universitet, Institutet för idrott och näring, professor emeritus Jørn Dyerberg.

Nr. 1-2015

Expertdebatt om växtbaserad och vegansk kost

Av Anne Høybye, chefskonsult, Mannov, Köpenhamn

Nr. 1-2018

Fetma i Skandinavien

Av journalist Stefan Olsson, Köpenhamn

Nr. 2-2002

Fysisk inaktivitet – en glömd riskfaktor

Av professor Bengt Saltin, Center for Muskelforskning, Rigshospitalet, Köpenhamns Universitet

Föräldrar måste ta ansvar för barns fysiska och psykiska hälsa

Av Margrethe Brun Hansen, barnpsykolog, Roskilde

Nr. 1-2013

Goda vanor grundläggs i skolan

Av Kajsa Asp Jonson, leg. dietist, journalist, Göteborg.

Nr. 1-2018

Hur främjar vi sunda mat- och måltidsvanor hos barn och unga?

Av Kirstine Krogholm, fil.dr och fil. kand. i näringslära och expertkonsult hos Vidensråd for Forebyggelse i Danmark.

Nr. 1-2018