Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Mat- och ätvanor

”Du är vad du äter”

Av Ann Merrit Rikke Nielsen, MA, projektkoordinator. Centre for Interaction Research and Communication Design, Köpenhamns universitet.

Nr. 2-2016

Aptitreglering och Makronäringsämnena

Av Charlotte Erlanson-Albertsson Professor i medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet, Lund

Nr. 2-2000

Aptitreglering: ett komplext system

Av Birgitte Sloth, adjunkt, Institut for Human Ernæring, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer och Jens Juul Holst, professor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet.

Nr. 1-2008

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Att äta vegetariskt kräver kunskap

Av Ingrid Larsson, docent, Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Lena Hulthén, professor, Avdelning för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Nr. 1-2018

Barnen ska bedöma smaken

Av Charlotte Holm, kand. mag., seniorkonsulent, Mannov, Köpenhamn.

Nr. 2-2009

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004

Barnövervikt i praktiken –mat, rörelse och relationer

Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand. Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand

Nr. 2-2007

Betydelsen av glykemiskt index är fortfarande oklar

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Casual food formar framtiden

Av Jacob Søndergård, civilekonom, pej gruppen, Herning.

Nr. 2-2004

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002

Danskarnas intag av vitaminer och mineraler

Av Lone Banke Rasmussen, fil.dr., seniorforskare på avdelningen för näringslära, Livsmedelsinstitutet på DTU, Köpenhamn

Nr. 2-2009

De oberäkneliga individualisterna

Av journalist Marianne Schjøtt Arestrup

Nr. 1-2000

Den amerikanska paradoxen

Av med dr, professor Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring. Köpenhamn

Nr. 2-2000

Det omedvetna ätandet

Av Christina Fjellström, prof. i hushållsvetenskap, ssk måltidsforskning vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Nr. 2-2010