Perspektiv

Information om socker och näring


Artiklar efter kategori

Övervikt och fetma

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Barnfetman under lupp

Av Mette Peetz-Schou, Master of Science, Köpenhamn.

Nr. 1-2004

Barnövervikt i praktiken –mat, rörelse och relationer

Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand. Av Paulina Nowicka, leg. dietist, fil.mag, idrottspsykologi, doktorand

Nr. 2-2007

Bluff och båg i kommersiella dieter

Av Agneta Kjällman, dietist, GCI Malmö AB.

Nr. 2-2006

Bristfällig hälsoundervisning i norska skolor?

Av Lise von Krogh, fil kand i näringsbiologi, Oslo.

Nr. 1-2003

Bör överviktiga människor rekommenderas en kost med lågt glykemiskt index?

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

CARMEN-studien bekräftar kolhydratrekommendationerna

Av Anne Raben, lektor, fil.dr, Forsk-ningsinstitut for Human Ernæring, Levnedsmiddelcentret, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Köpenhamn.

Nr. 1-2001

Childhood obesity in Europe

Av Ingrid Salomonsson, Scientific Adviser, Danisco Sugar.

Nr. 2-2002

Den amerikanska paradoxen

Av med dr, professor Arne Astrup, Forskningsinstitut for Human Ernæring. Köpenhamn

Nr. 2-2000

Det omedvetna ätandet

Av Christina Fjellström, prof. i hushållsvetenskap, ssk måltidsforskning vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.

Nr. 2-2010

Diabetesföreningarna: Mer forskning efterlyses

Av journalist Stefan Olsson, Malmö.

Nr. 2-2003

Därför äter vi för mycket

Av Inge Vinding, psykolog och klinisk dietist i Ry och Århus.

Nr. 2-2010

Energitäthet och övervikt

Martin Mejlhede Jensen, fil kand i näringslära, Köpenhamn.

Fetma i Skandinavien

Av journalist Stefan Olsson, Köpenhamn

Nr. 2-2002

Fetma och sjukvårdsekonomi

Av Kjeld Møller Pedersen, professor, Syddansk Universitet, Odense.

Nr. 3-2003

Fettförbränningen minskar med åldern

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fler initiativ behövs för att minska barnfetma

Av Maria Crona, journalist, GCI Mannov, Malmö.

Nr. 2-2007

Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt

Av Björn Ekblom, prof. och Örjan Ekblom, doktorand

Nr. 1-2004

Fysisk aktivitet håller vikten nere

Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring

Fysisk inaktivitet – en ny folksjukdom

Av förste amanuens fil.dr, Sigmund A. Anderssen, Norges idrettshøgskole og Forskningsforum vid Ullevål universitetssjukhus.

Nr. 2-2002