Perspektiv

Information om socker och näring

Atkins: Svindel eller effektivt bantningshjälpmedel?

Många följer kuren och några går ned i vikt. Problemet är dock att man inte känner till verkningarna av kuren på lång sikt, det vill säga om den fungerar och om den kan vara skadlig.

Nu har danska forskare genomfört en systematisk genomgång av de studier som behandlar kuren. Genomgången visar att det endast har genomförts två studier över längre tid där man har jämfört kolhydratfattiga och fettfattiga kurers betydelse för viktminskning. Bägge studierna visar att den kolhydratfattiga dieten (t.ex. Atkins) verkar bäst efter sex månader, medan det inte finns någon skillnad mellan de två kurerna efter ett år. Forskarna anser att det är nödvändigt att genomföra fler studier över längre tid för att mäta kurens effekt – det gäller även i fråga om risken att utveckla livsstilssjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar.

Tills vidare kan experterna därför inte rekommendera kolhydratfattiga dieter och det danska näringsrådet kallar Atkins diet för ”oförenlig med vanlig dansk kost”.

Källa: Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective tool for weight loss?
Astrup A, Meinert Larsen T, Harper A. Department of Human Nutrition, Centre of Advanced Food Research, RVA University, Copenhagen, 1958 Frederiksberg C, Denmark. Lancet 2004;364:897-9.