Perspektiv

Information om socker och näring

Att hoppa över frukosten kopplas till en osund livsstil hos svenska ungdomar

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Att hoppa över frukost och lunch kopplas till en osund livsstil och brist på mikronäringsämnen. Det visar en studie av 1 245 svenska pojkar och flickor i åldrarna 15-16 år i Göteborg.


Syfte
Att jämföra svenska ungdomars måltidsvanor i fråga om livsmedelsval, näringsämnesintag och andra livsstilsfaktorer.

Design
Tvärsnittsstudie som innefattar kosthistorik och intervju om rökning, etnisk härkomst, sociala faktorer och retrospektiva upplysningar om menstruation och tillväxt. Studien genomfördes på skolor i Göteborg och omfattade totalt 611 pojkar och 634 flickor i klass 9 (15-16 år).

Resultat
Mer än hälften av eleverna, 65 % av pojkarna och 52 % av flickorna, åt tre huvudmåltider varje dag. Mellanmål bidrog i genomsnitt med mer än en tredjedel av det dagliga energiintaget, som var 12,9 ±3,5 MJ för pojkarna och 9,0 ±2,5 MJ för flickorna.

Oregelbundet frukostätande förekom bland 12 % av pojkarna och 24 % av flickorna, medan 2 % av pojkarna och 8 % av flickorna hoppade över både frukosten och lunchen minst en gång i veckan. Oregelbundet frukostätande var kopplat till negativa livsstilsfaktorer, där rökning var den starkaste (oddsförhållande på 3,8), och till oregelbundet intag av lunch och kvällsmat.

Pojkar och flickor som åt frukost oregelbundet fick en signifikant större andel av energin från godis, i huvudsak mellan måltiderna. Dessa grupper hade signifikant lägre intag av mikronäringsämnen och fick i sig mer socker och alkohol än dem som åt frukost regelbundet.

Flickor som hoppade över frukosten och lunchen hade haft sin första menstruation signifikant tidigare än flickor som åt regelbundet. Tidig menstruation hänger enligt andra studier samman med högre BMI senare i livet.

Konklusion
Författarna konkluderar att flertalet av ungdomarna hade relativt bra kostvanor. Men frukost och lunch svarade tillsammans för mindre än 40 % av det totala energiintaget och låg i nivå med energiintaget från mellanmålen. Kostvanor som innebär att man hoppar över frukosten är ett tecken på en osund livsstil och ett livsmedelsval som leder till lägre intag av mikronäringsämnen. Att hoppa över både frukosten och lunchen är ett ännu starkare tecken på en osund.

Referens
Sjøberg A, Hallberg L, Höglund D and Hulthén L. Meal pattern, food choice, nutrient intake and lifestyle factors in The Göteborg Adolescence Study.
European Journal of Clinical Nutrition 2003; 57:1569-1578.

Länk
http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/ejcn/journal/v57/n12/abs/1601726a.html