Perspektiv

Information om socker och näring

Barns hälsobeteende blir sämre med åldern

Av konsult Susie Munk Jensen, Mannov, Århus.

Nordic Sugar har i samarbete med analysinstitutet You Gov Zapera precis genomfört en undersökning bland 2 000 danska och svenska föräldrar till barn under 10 år om barns hälsa. Undersökningen visar bland annat att barnens hälsobeteende för en rad olika parametrar blir sämre ju äldre de blir.

Nordic Sugar genomförde i april en undersökning om barn och hälsa för att belysa hur det egentligen står till med hälsan bland barn som är 0–10 år. Undersökningen fokuserade speciellt på kost, fysisk aktivitet, sömn och utomhusvistelse.

Enligt undersökningen anser 69 % av de danska föräldrarna till barn som är 0–2 år att deras barn i hög eller mycket hög grad får tillräckligt hälsosam mat, medan endast 55 % av föräldrarna till ett barn i åldern 7–10 år anser detsamma. I Sverige anser 80 % av föräldrarna till barn i åldern 0–2 år att deras barn i hög eller mycket hög grad får tillräckligt hälsosam mat, medan det gäller för 66 % av föräldrarna till barn i åldern 7–10 år. Föräldrarna säger att den mindre hälsosamma maten i stor utsträckning beror på kräsenhet.

54 % av de danska barnen i åldern 0–2 år rör sig de rekommenderade 60 minuterna om dagen eller mer. Detsamma gör 63 % av barnen i åldern 3–6 år, men siffran sjunker till 44 % när det gäller barn i åldern 7–10 år. Samtidigt anser endast 61 % av föräldrarna till barn i åldern 7–10 år att deras barn rör sig tillräckligt mycket, medan siffran är 89 % för föräldrarna till barn som är 0–2 år och 83 % för åldersgruppen 3–6 år. I Sverige är siffrorna nästan identiska.

Många timmar framför skärmen
I stället lägger 7–10-åringarna mer tid framför skärmen. 88 % av dessa barn lägger 1–5 timmar framför TV, läsplatta eller dator varje dag. Det är fler än bland de yngre barnen, där 76 % av barnen i åldern 3–6 år lägger 1–5 timmar om dagen.

För de små, som är 0–2 år, är siffran 31 %. Endast 1 %, av de som är 7–10 år, lägger mindre än en timme om dagen. Siffrorna är från Sverige, men i Danmark är situationen densamma. Där lägger vart tionde barn i åldern 7–10 år dock mindre än en timme framför skärmen. Dessutom svarar 47 % av de svenska föräldrarna till barn i åldern 7–10 år och 48 % av de danska föräldrarna, att de anser att deras barn lägger för mycket tid framför skärmen.

Undersökningen visar dessutom att barnen i åldern 7–10 år kommer ut minst. 36 % av de som är 0–2 år kommer ut mer än två timmar om dagen; detsamma gör 50 % av barnen i åldern 3–6 år, medan siffran är endast 29 % för 7–10-åringarna. Detta trots att 79 % av föräldrarna anser att det är viktigt eller mycket viktigt för ett barns hälsa att vistas utomhus (siffra från Danmark).

Nordic Sugar har bett Anette Schnieber, hälsopsykolog vid Århus Universitet, att kommentera resultaten:
Siffrorna säger att föräldrar till barn som är 7–10 år upplever att deras barn i lägre grad lever upp till kostrekommendationerna än barnen i åldrarna 0–2 år och 3–6 år.

Det tror jag beror på att barn i den åldern, i långt högre grad än de yngre, får större frihet och inte längre i samma utsträckning kan kontrolleras av sina föräldrar. De köper mat i skolan och går hem till sina vänner på eftermiddagen. De måste i betydligt högre grad själva göra val, och med alla de frestelser som finns där ute är det helt naturligt att deras matvanor inte blir lika sunda som de var i förskolan.

Samtidigt finns det naturligtvis mycket man som förälder kan göra för att påverka de val barnet gör. Bland annat genom att vara uppmärksam på vilka smaker barnet föredrar. Vi har alla en grundläggande försmak för sött och fett, och därför ska barnet redan från det att det är litet lära sig att det finns flera smaker. Vi är samtidigt av naturen utrustade med rädsla för nya livsmedel. Som förälder måste man minska denna neofobi och göra barnen öppna för nya smakupplevelser. Det kan man göra genom att låta barnen interagera med maten och låta dem undersöka det som ligger på tallriken.

Man kan också ta dem med ut i köket och låta dem se råvarorna i olika stadier – från jordig potatis till skalad potatis och kokt potatis. För att få barn att göra bättre val måste man ge barnen kunskap om mat och färdigheter som gör att de kan välja hälsosam mat. Föräldrar måste alltså se till att de grundläggande preferenserna för mat utvidgas till att handla om annat än fett och socker. Men även om vi ger barnen goda vanor hemifrån kan vi inte förvänta oss att 7–10-åringar har tillräcklig självkont-roll för att motstå frestelser – det är det inte många vuxna som har heller.

Och vi kan konstatera att vi i dag har ett samhälle där vi riskerar att bli överviktiga, eftersom både barn och vuxna ständigt möter frestelser. Samhället har därför ett stort ansvar för vilket slags mat barnen möter där ute. Det gäller i sporthallar, i skolan och på alla de platser där vi vet att barn och unga vistas. För även om man som förälder utrustar sitt barn med en sund matsäck, kan man inte förvänta sig att ett barn på 10 år som den enda ska sitta med en fullkornssmörgås medan kamraterna äter hamburgare och pommes frites. Samhället har stort inflytande på barnen och därför också stort ansvar för dem när föräldrarna är tvungna att släppa kontrollen.

Undersökningen från You Gov Zapera kan hämtas här.

Läs flera artiklar om barns hälsa och välbefinnande.