Perspektiv

Information om socker och näring

Energireducerad kost kan mycket väl innehålla lite socker

Av Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära

En kostplan med begränsat energiinnehåll kan mycket väl innefatta en måttlig mängd socker utan att det behöver påverka viktminskning eller intag av vitaminer och mineraler. Detta visar en undersökning rörande två koster som skiljer sig i avseende på mängd tillsatt socker.

Bakgrund och syfte:
Syftet med undersökningen var att jämföra effekten av två energireducerade koster med lågt respektive måttligt innehåll av socker.

Design och metoder:
Sextioåtta överviktiga personer deltog i interventionsundersökningen. Försökspersonerna intog under åtta veckor dieter med reducerat energiinnehåll (2,5 MJ/dag mindre än energibehovet). Hälften av försökspersonerna intog en diet med låg halt tillsatt socker (5 E%), medan den andra hälften hade en måttlig sockermängd (10 E%) i sin diet. Bägge dieterna var planerade att ha ett fettinnehåll på 33 E%. Försökspersonerna registrerade sitt faktiska kostintag under interventionen.

Resultat:
Under de åtta veckorna blev viktminskningen i genomsnitt 2,2 kg i gruppen med lite socker och 3,0 kg i gruppen med måttlig sockermängd. Det rapporterade intaget av fett var signifikant lägre på dieten med måttligt sockerinnehåll. Det fanns inga bevis för att dieten med måttligt sockerinnehåll hade reducerat innehållet av mikronäringsämnen.

Slutsats och diskussion:
Undersökningen ger inga belägg för att tillsatt socker ska undvikas i viktminskande dieter.

Perspektivering av Per Brændgaard Mikkelsen:
Kostinterventionen var energikontrollerad så att resultaten inte kan överföras till kost ad libitum (fri tillgång till mat). Undersökningen visar dock att försökspersonerna kan hålla sitt totala energiintag nere även om kosten innehåller en måttlig mängd socker enligt en mängdkontrollerad kostplan.

Referens:
West JA, de Looy AE. Weight loss in overweight subjects following low-sucrose or sucrose-containing diets. Int J Obes 2001;25(8):1122-8.

Länk:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11477496&dopt=Abstract