Perspektiv

Information om socker och näring

Enkelomättat fett minskar triglyceriderna mer än kolhydrater

Per Brændgaard Mikkelsen, fil kand i näringslära.

Energireducerad diet med högt innehåll av enkelomättat fett i stället för kolhydrater ger en större minskning av triglyceriderna, enligt en undersökning av 32 överviktiga försökspersoner.

Bakgrund och syfte:
Tidigare undersökningar har visat att om en del av kostens kolhydratinnehåll ersätts med enkelomättat fett (MUFA) från exempelvis olivolja så påverkas riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom vid energibalans gynnsamt. Syftet med denna undersökning var att belysa om enkelomättat fett har samma fördelar vid negativ energibalans, det vill säga i energireducerad diet.

Design och metoder:
Klinisk interventionsstudie med två typer av energireducerade dieter (–30% av habituellt energiintag) med samma innehåll av mättat och fleromättat fett. Den ena dieten var kolhydratrik och innehöll 55 E% kolhydrater och 10 E% MUFA. Den andra dieten var rik på MUFA och innehöll 40 E% kolhydrater och 25 E% MUFA. Trettiotvå överviktiga personer (nio män och tjugotre kvinnor) deltog i försöket, som pågick i åtta veckor.

Resultat:
Efter åtta veckor var viktminskningen 6,7 kg i genomsnitt, och det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Bägge dieterna medförde minskad total kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol, fasta triglycerider och insulin. Triglyceriderna var den enda parameter som uppvisade en signifikant skillnad mellan dietgrupperna. MUFA-dieten gav en minskning av triglyceriderna på 0,33 mmol/l, vilket var statistiskt signifikant. Den kolhydratrika dieten medförde en icke signifikant minskning på 0,20 mmol/l.

Slutsats och diskussion:
Författarna konkluderar att den MUFA-rika dieten visade bättre effekt på serum-triglycerider än den kolhydratrika dieten, även i samband med energirestriktion och viktminskning.

Perspektivering av Per Brændgaard Mikkelsen:
Det totala energiintaget var kontrollerat i denna undersökning. Andra undersökningar bekräftar att vid kost ad libitum har MUFA-rik kost motsvarande bättre inverkan på triglyceriderna än en kolhydratrik kost ad libitum. Långtidseffekten är emellertid oklar genom att fettrik kost ökar risken för positiv energibalans och viktökning jämfört med fettfattig och kolhydratrik kost ad libitum. Det finns dessutom argument för att MUFA är den typ av fett som ger störst risk för viktökning. Övervikt leder i sig till förhöjd triglyceridnivå och förvärrar en lång rad andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Personer med tendens att gå upp i vikt kan därför inte rekommenderas att äta mycket MUFA i stället för kolhydrater.

Referens:
International Journal of Obesity 2003;27:648-656.

Länk:
http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/ijo/journal/v27/n6/abs/0802299a.html