Perspektiv

Information om socker och näring

Enkla kolhydrater medför inte för lågt intag av mikronäringsämnen

Av Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil kand i näringslära.

Kost ad libitum med högt innehåll av enkla kolhydrater medför inte att intaget av mikronäringsämnen sjunker under den rekommenderade nivån. Det visar nyligen offentliggjorda resultat från den danska CARMEN-studien. Studien visar dock att en kost som innehåller många enkla kolhydrater ger ett lägre intag av zink och B12-vitamin än de två andra kosttyperna – men fortfarande över det rekommenderade intaget.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka om personer som intar en fettreducerad kost med högt innehåll av enkla kolhydrater löper ökad risk att få i sig otillräcklig mängd mikronäringsämnen jämfört med personer som antingen intar en fettreducerad kost med högt innehåll av komplexa kolhydrater eller en kost med normalt fettinnehåll.

Metod
Försöket byggdes upp som en randomiserad, kontrollerad kostintervention med ett parallellt förlopp. I undersökningen ingick 46 överviktiga personer med BMI på 24-36 kg/m2 (19 män och 27 kvinnor) i åldrarna 21-54 år, och de åt endera av följande kosttyper ad libitum:

1. Fettreducerad kost med högt innehåll av enkla kolhydrater
2. Fettreducerad kost med högt innehåll av komplexa kolhydrater
3. Kost med vanligt fettinnehåll

Intaget av näringsämnen undersöktes genom att deltagarna själva vägde all sin mat och dryck under sju dagar.

Resultat
Det självrapporterade energiintaget var inte olika mellan grupperna. Det lägsta intaget av B12-vitamin fanns i den grupp som åt många enkla kolhydrater. Bland männen var zinkintaget också lägre i denna grupp jämfört med gruppen som åt en kost med vanligt fettinnehåll. Intaget av både zink och B12-vitamin låg dock över de rekommenderade mängderna.

Inga andra kostrelaterade skillnader observerades. Intaget av flera mikronäringsämnen var – liksom för vanlig dansk kost – otillräckligt i alla tre kostgrupperna. Alla grupper intog exempelvis mindre A-, D- och E-vitamin än vad som rekommenderas.

Konklusion
Författarna konkluderar att zinkintaget bland män och intaget av B12-vitamin bland både män och kvinnor blir mindre på en fettreducerad kost som innehåller många enkla kolhydrater jämfört med en vanlig normal-fetthaltig kost – men inte under den rekommenderade nivån.

Referens:
Eur J Clin Nutr. 58(2):326-36 (2004)

Länk:

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/ejcn/journal/v58/n2/abs/1601785a.html&dynoptions=doi1078827523a>