Perspektiv

Information om socker och näring

Informationshäften - Beställ

Informationshäften utgivna av Nordic Sugar kan laddas ned i pdf-format, ca 1 MB, och beställas på denna sida.

Informationshäften utgivna av Danisco Sugar kan laddas ned i pdf-format på arkiv-sidan eller beställas på kontakt-sidan. Kom ihåg att uppge hur många exemplar du önskar om du skriver till oss!

- Socker och hälsa

Debatten om hälsa har många sidor, men det är inte alla som har vetenskapligt stöd. Det vill vi gärna göra något åt. Därför försöker vi att med den här broschyren belysa de vanligaste frågorna om socker och på det viset bidra till en mer nyanserad debatt.

Ladda ner PDF |

- Hälsopolicy

Nordic Sugars hälsopolicy.

Ladda ner PDF | Bläddra i broschyren

- Mat, vikt och fysisk aktivitet

Ett informationshäfte som förmedlar kunskap om övervikt, socker och fysisk aktivitet. Häftet behandlar de vetenskapliga fakta som forskarna är överens om i dag, samtidigt som det försöker göra upp med myterna inom de nämnda områdena.

Ladda ner PDF | Bläddra i broschyren

Skicka beställning