Perspektiv

Information om socker och näring

Open iPaper (Fakta om socker och hälsa) Open iPaper (Hälsopolicy_se)
Open iPaper (Nr. 2 - 2009 - Kostråd ifrågasätts) Open iPaper (Nr. 1 - 2009 - Äldres mat och hälsa)
Open iPaper (Nr. 1 - 2010 - Ökat ansvar – en ny trend?)
Open iPaper (Nr. 2 - 2010 - Varför ändrar vi inte på dåliga van)
Open iPaper (Nr. 1 - 2011 - Kost, tandvård, sociala medier)
Open iPaper (Nr. 2 - 2011 - Ungdomars matvanor)
Open iPaper (Nr. 1 - 2012 - Socker och sötningamedel)
Open iPaper (Nr. 2 - 2012 - Ny nordisk mat) Open iPaper (Nr. 1 - 2013 - Hälsobegreppet) Open iPaper (Nr. 2 - 2013 - Nya NNR 2012) Open iPaper (Nr. 1 - 2014 - Fysisk aktivitet) Open iPaper (Nr. 2 - 2014 - Preferens för sötma) Open iPaper (Nr. 1 - 2015 - Undersökningar och evidens) Open iPaper (Nr. 2 - 2015 - Gränser för fysisk aktivitet?) Open iPaper (Mat, vikt och fysisk aktivitet juni 2015) Open iPaper (Nr. 1 - 2016 - Sockerrekommendationer) Open iPaper (Nr. 2 - 2016 - Användning av kostdata) Open iPaper (Nr. 1 - 2017 - Kroppens sockerreglering)