Perspektiv

Information om socker och näring

Om Perspektiv

 

Nutritionsinformation och kunskap för fackfolk!

Nordic Sugar har på denna webbplats samlat kunskap och forskning om socker och andra kolhydrater i relation till hälsoaspekter. Webbplatsen kommer att förnyas kontinuerligt i takt med nya vetenskapliga forskningsresultat. Den är en del av Nordic Sugars Hälsopolicy och omfattar information till alla som arbetar professionellt med socker- och hälsofrågor. Webbplatsen innehåller också artiklar ur tidskriften Perspektiv. Skriften kommer även fortsättningsvis att utges i tryckt form.

Vidare läsning: