Perspektiv

Information om socker och näring

Hälsopolicy

Vi är en av Europas ledande sockerproducenter, och den enda i Norden. Därför har företaget ett ansvar gentemot omvärlden att på ett sakligt sätt informera om de näringsmässiga aspekterna kring socker. Detta för att bidra till en balanserad och kunskapsbaserad näringsdebatt.

Den totala sockerförbrukningen per capita har under flera år varit nästan konstant i de skandinaviska länderna. En allt större del av sockerintaget i västvärlden är dock indirekt, dvs i form av ingredienser i industriellt framställda livsmedel. Vi har därför som leverantör till industrin en skyldighet att föra en dialog med samhällets övriga aktörer om mat, matkultur, matpolitik och hälsa.

Hälsopolicy som pdf (ca 100 kB)

Vidare läsning: