Perspektiv

Information om socker och näring

Perspektiv läsaranalys 2007

Perspektivs läsaranalys genomfördes i Sverige och Danmark under vecka 15-18. Det gjordes 200 telefonintervjuer i både Sverige och Danmark, primärt till verksamma inom fackområdet nutrition så som:

Läkare
Tandläkare
Dietister
Lärare
Journalister

Läs analysen här (PDF)

Vidare läsning: