Perspektiv

Information om socker och näring

Referenser: “Sockerberoende”

Benton D (2010) The plausibility of sugar addiction and its role in obesity and eating disorders. Clin Nutr 29: 288-303.

Hebebrand J et al. (2014) “Eating addiction”, rather than “food addiction”, better captures addictive-like eating behavior. Neurosci Biobehav Rev 47C: 295-306.

NeuroFAST (2013) NeuroFAST Consensus Opinion on Food Addiction.
Available at: http://www.neurofast.eu/consensus

Socker ‐ fakta och hälsomässiga aspekter, Socker och beroende‐ en vetenskapsbaserad kunskapsöversikt., SNF, Swedish Nutrition Foundation, December 2014.
http://snf.ideon.se/wp-content/uploads/2015/01/Socker_FINAL_december_20141.pdf

Vidare läsning: