Perspektiv

Information om socker och näring

Referenser: Socker i frukt, grönsaker och bär

Livsmedelsverkets livsmedelstabeller.
www.livsmedelsverket.se/livsmedelsdatabasen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32011R1169

Vidare läsning: