Perspektiv

Information om socker och näring

Referenser: Sockerkonsumtion och sockerförbrukning

Defining and interpreting intakes of sugars. Sigman-Grant M, Morita J, Am J Clin Nutr. 2003 Oct;78(4):815S-826S.

Statistik
Sverige: Sockerförbrukning
Livsmedelskonsumtion i Norden 1965-1998, nationell årlig per capita statistik.
Tema Nord 2001:527. Siffror från och med 1999 är upplysningar från Jordbruksverkets statistikdatabas, http://statistik.sjv.se/PXWeb

Sverige: Kostundersökningar
Befolkningens kostvanor och näringsintag i Sverige 1989 (Statens livsmedelsverk, 1994).

Riksmaten 1997-98 (Livsmedelsverket, 2002),
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/kostrad-matvanor/matvaneundersokningar/riksmaten-1997-1998-resultat-och-metodrapport.pdf?

Riksmaten - barn 2003 (Livsmedelsverket, 2006).
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanor---undersokningar/riksmaten-barn-2003/

Riksmaten - vuxna 2010-11 (Livsmedelsverket, 2012).
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/matvanor---undersokningar/riksmaten-2010-11---vuxna/


Internationell statistik

Sockerförbrukning:
Food and Agricultural Association of the United Nations [FAO]
(2014) statistikbank: http://faostat.fao.org/site/609/DesktopDefault.aspx?PageID=609#ancor
Välj ”Food supply – Crops Primary Equivalent” och välj land, år och under grödor väljes ”Sugar refined equivalent” (sockerarter omräknat till vitt sockervärde).

Kostundersökningar
Worldwide trends in dietary sugars intake. Wittekind A, Walton J. Nutr Res Rev. 2014 Dec;27(2):330-45. doi: 10.1017/S0954422414000237.

A review of sugar consumption from nationally representative dietary surveys across the world.
K. J. Newens and J. Walton. Journal of Human Nutrition and Dietetics (2015) J Hum Nutrition Diet. Doi:10.1111/JHM.12338.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12338/epdf

Vidare läsning: