Perspektiv

Information om socker och näring

Trycksaksarkiv

Tidigare utgåvor av tidningen Perspektiv samt informationshäften utgivna av Danisco Sugar kan laddas ned i pdf-format, ca 1 MB. Önskar du ett tryckt exemplar, kan de beställas på kontakt-sidan. Kom ihåg att uppge hur många exemplar du önskar om du skriver till oss!

- Sockerstatus

Vi har bett en rad ledande forskare och experter i Norden att förmedla den senaste kunskapen om sockrets betydelse inom en lång rad hälsomässiga områden.


- Sugar Issues

We have asked leading scientists and experts in the Nordic Countries to present the latest knowledge about the significance of sugar in a range of health-related areas.


Nr. 2 - 2008 - Tid för fysisk aktivitet?

- Barns inaktivitet
- Rörelse och energiomsättning
- Elitidrott och näring
- Ett samhälle i rörelse


Nr. 1 - 2008 - Aptitreglering

- Aptitreglering: ett komplext system
- Livsmedelsingredienser och viktkontroll
- Med smak för det goda
- Socker och viktkontroll


Nr. 2 - 2007 - Barnövervikt i praktiken

- Barnövervikt i praktiken –mat, rörelse och relationer
- Fler initiativ behövs för att minska barnfetma
- Hälsofokus i EU
- EU-politiker: ökat fokus på hälsa


Nr. 1 - 2007 - Kan märkning förbättra hälsan?

- Kan märkning förbättra hälsan?
- Socker och Sötningsmedel
- Surt men sunt?
- Vad innebär den nya förordningen?
- Mer och bättre information till konsumenterna
- Livsmedelsmärkning?


Nr. 2 - 2006 - Modedieter - maten på tallriken

- Modedieter - maten på tallriken
- Ska kostpyramiden vändas upp och ned?
- Bluff och båg i kommersiella dieter
- Så här tycker folk
- Preferens för sötma


Nr. 1 - 2006 - Sockerstatus

- Sockerkonsumtion
- Kolhydrater enligt Näringsrekommendationerna
- Socker och övervikt
- Socker och diabetes
- Socker och hjärt-kärlsjukdomar
- Mat, kostvanor och tandhälsa
- Sockrets betydelse för fysisk aktivitet och motion


Nr. 1 - 2005 - Nya Nordiska Näringsrekommendationer 2004

- Nya Nordiska Näringsrekommendationer 2004
- Äta bör man, men när?
- Kostråd i praktiken: Olika fokus i Norden
- Sockerrekommendationer


Nr. 2 - 2004 - Casual food formar framtiden

- Casual food formar framtiden
- Morgondagens mat – vad styr framtidens matvanor?
- Functional foods – vart är utvecklingen på väg?
- Sockrets funktionella egenskaper


Nr. 1 - 2004 - Fysisk inaktivitet framför övervikt

- Fokus på fysisk inaktivitet framför övervikt
- Barnfetman under lupp
- Energitäthet och övervikt