Perspektiv

Information om socker och näring

Senaste nytt

Medelhavskostens betydelse för den kognitiva hälsan och Alzheimers sjukdom

2018-10-30: En systematisk litteraturöversikt från 2017 omfattar 31 studier (tvärsnittsstudier, kohortstudier och randomiserade, kontrollerade studier, RCT).

MIND-kosten minskar åldersrelaterad kognitiv försämring

2018-10-30: I USA har en av pionjärerna inom området ”samband mellan diet och hjärnhälsa”, Martha-Clare Morris, studerat effekten av den så kallade MIND-dieten (The Mediterranean-DASH-diet Intervention for Neurodegenerative Delay).

MIND-kosten minskar risken för Alzheimers sjukdom

2018-10-30: Samma forskare har också studerat sambandet mellan MIND-dieten och Alzheimers sjukdom.

Gröna bladgrönsaker kan skjuta upp hjärnans åldrande

2018-10-30: En av de livsmedelsgrupper som man har haft fokus på i samband med hjärnans hälsa, är gröna bladgrönsaker som spenat, grönkål och sallat.

Fisk och minne

2018-10-30: I en meta-analys från 2018 undersöktes sambandet mellan fiskkonsumtion och kognitiva funktioner.

Fysisk aktivitet och demens

2018-10-30: Fysisk aktivitet mitt i livet och sent i livet är enligt befolkningsundersökningar associerat med en minskad risk för att senare utveckla demens och kognitiv försämring.

God kondition hos medelålders kvinnor minskar risken för demens

2018-10-30: I en svensk studie med totalt 1 462 kvinnor har man tittat närmare på konditionens betydelse för risken att utveckla demens.

Stress och matvanor hos barn och unga

2018-06-25: Hos vuxna har man i flera studier funnit ett positivt samband mellan stress och osunda matvanor.

Restraint eating och signaler om god mat (”cues”)

2018-06-25: Vissa människor verkar vara extra känsliga för så kallade yttre signaler om god mat ”cues”( till exempel åsyn och doft) och är kanske samtidigt impulsiva och har en lägre grad av självkontroll.