Perspektiv

Information om socker och näring

Senaste nytt

Mättar vegetabiliskt protein lika bra som protein från kött?

2017-09-13: Många är av den uppfattningen, att man ska äta mer protein, när man ska gå ner i vikt, för att protein mättar bra.

Vad är viktigast för hälsan?

2017-09-13: Undvika att röka, vara fysiskt aktiv, äta mer frukt och grönt, äta mindre socker, leva mindre stressigt och se till att få tillräckligt med sömn.

Hälften av befolkningen oroar sig över vad maten innehåller

2017-09-13: En undersökning från februari 2017 visar att omkring hälften av alla konsumenter i de nordiska länderna oroar sig mer eller mindre över ingredienser och tillsatser i livsmedel.

Det lyckas faktiskt för några att behålla en uppnådd viktminskning

2017-05-23: I USA bildades 1993 Nationella Viktkontrollregistret (NWCR) med syfte att skaffa information om människor, som har lyckats behålla en uppnådd viktminskning.

Fysiologiska förklaringar till varför man går upp i vikt igen

2017-05-23: I denna översiktsartikel granskar man den aktuella kunskapen om vilka fysiologiska faktorer, som kan ha betydelse för viktökning efter en viktnedgång.

Psykologiska faktorers betydelse

2017-05-23: Generellt ser man att de, som hade bibehållit en viktminskning (maintainers), använder en mängd olika strategier, som att fortsätta att äta en diet med låg fetthalt.

Den stora utmaningen: Att genomföra varaktiga beteendeförändringar

2017-05-23: I en översiktsartikel från 2013 ser man närmre på de utmaningar, som är förknippade med att gå från att ha gått ner i vikt till att hålla vikten.

Blodsockrets betydelse för hunger- och mättnadsupplevelser hos friska personer

2017-01-16: I en nyligen publicerad studie undersöktes betydelsen av blodsockersvängningar för aptitregleringen. Hypotesen var att svängningar i blodsockret påverkar hunger och mättnad.

Har glykemiskt index och glykemisk belastning någon betydelse, om man vill gå ner i vikt?

2017-01-16: I en översiktsartikel från 2011 går man igenom 23 kliniska studier, som alla ser på betydelsen av GI (glykemiskt index) och GL* (glycemic load, glykemisk belastning) för viktminskning.

Glykemiskt index är inte tillräckligt exakt

2017-01-16: Glykemiskt index (GI) anger hur mycket ett livsmedel som innehåller kolhydrater påverkar blodsockret.