Perspektiv

Information om socker och näring

Fisk och minne

2018-10-30

I en meta-analys från 2018 undersöktes sambandet mellan fiskkonsumtion och kognitiva funktioner. Analysen inkluderade deltagare från fyra stora kohortstudier i USA och en stor fransk kohortstudie med totalt 23 688 deltagare i åldersgruppen > 65 år. 88% av deltagarna var kvinnor. Den genomsnittlig uppföljningsperioden var 3,9-9,1 år. Test av de kognitiva funktionerna omfattade allmän kognitiv funktion och episodiskt minne*.
*: se faktaruta.

Analysen visade att ett högt intag av fisk var associerat med långsammare försämring av både allmänna kognitiva förmågor och episodiskt minne. Intag av > 4 portioner fisk per vecka är förknippat med en långsammare försämring av minnet motsvarande 4 år. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan högt och lågt intag av fisk, när det gäller allmänna kognitiva förmågor. Resultatet var oberoende av eventuell genetisk disposition för Alzheimers sjukdom.

Förklaringen till fiskens positiva effekt kan vara n-3-fettsyror, men också vitamin D och selen.
N-3-fettsyror är fleromättade fettsyror, som bland annat finns i fet fisk som lax, makrill och sill. De näringsmässigt viktigaste n-3-fettsyrorna är alfalinolensyra (ALA), eikosapentaensyra (EPA) och docosahexaensyra (DHA). Hjärnvävnad består huvudsakligen av lipider och DHA är den mest förekommande n-3 byggstenen i hjärnan. N-3-fettsyror spelar en viktig roll i cellmembraners struktur och funktion, men anses också vara involverade i vaskulära och inflammatoriska processer bakom demenssjukdomar.

Referens: Samieri C et al. Fish Intake, genetic predisposition to Alzheimer Disease, and decline in global cognition and memory in 5 cohorts of older persons. Am J Epidemeol 2018; 187(5): 933-40.

Tillbaka