Perspektiv

Information om socker och näring

Fysisk aktivitet och demens

2018-10-30

Fysisk aktivitet mitt i livet och sent i livet är enligt befolkningsundersökningar associerat med en minskad risk för att senare utveckla demens och kognitiv försämring. Resultaten från ett stort antal studier från 2009-2015 har sammanställts i sju översiktsartiklar och meta-analyser. Även World Alzheimer Report 2014 innehåller en genomgång av forskningen kring fysisk aktivitet och risken för demens.

Referens: http://www.videnscenterfordemens.dk/risikofaktorer/livsstil/fysisk-aktivitet-og-motion/

Tillbaka