Perspektiv

Information om socker och näring

Kan kalorimärkning få oss att välja hälsosammare?

2018-06-25

Vi äter ständigt flera måltider utanför hemmet. Snabbmatsmenyer och portioner av annan färdiglagad mat är ofta större och innehåller mer fett, socker och salt än hemlagad mat och därmed fler kalorier. Samtidigt har vi en tendens att underskatta energiinnehållet i maten från snabbmatskedjor och konceptkedjor. Det ökar risken för övervikt.

Detta var bakgrunden till en litteraturstudie som utarbetats av den danske cancerorganisationen Kräftens Bekämpelse. Syftet var att uppdatera den senaste evidensen för kalorimärkningens betydelse för kaloriintaget från snabbmat. Rapporten innefattar 14 studier från 2014-16.

I 11 fall kunde man se att kunderna beställde mat med färre kalorier, när de kunde se kaloriinnehållet på menyn. Det handlade om en minskning av kaloriintaget på mellan 31 och 441 kcal. Detta tyder på, att vi begränsar vårt kaloriintag, när vi kan se hela kaloriinnehållet i måltiden och inte bara kaloriinnehållet per 100 g, kompletterat med referensvärden för dagsbehovet av energi (kalorier). Effekten av kalorimärkning påverkas också av exponeringstid (hur länge märkningen har varit tillgänglig), utnyttjandegraden (huruvida kunderna använder det), hur hungriga kunderna är, samt köns- och socioekonomiska faktorer.

Rapporten innehåller den första studien med viktförändring som måttstock. Efter att man hade introducerat kalorimärkning i matsalen vid en engelsk skola, förlorade eleverna i genomsnitt 0,14 kg i vikt under loppet av 30 veckor. Som en jämförelse hade en kontrollgrupp på samma skola ökat 3,6 kg under en 30-veckorsperiod med samma meny, men utan kalorimärkning.

Denna litteraturstudie stöder, att kalorimärkning för att hjälper kunderna att beställa och äta mat med färre kalorier, när de är ute och äter och det kan potentiellt bidrar till viktminskning över en längre tid.

Reference: Menu labelling in eating-out environment: new perspectives and influence on energy selected, ordered and consumed. An up-date of the evidence 2014-16. Kræftens Bekæmpelse 2017. https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/9/6759/1508142089/170911_ml-update-2014-16.pdf

Kommentar: Det kan vara relevant att sprida en märkning med totalt energiinnehåll på alla produkter, där man vanligtvis äter allt - till exempel godispåsar, chokladbarer och chipspåsar. Även om energiinnehållet står angivet i näringsdeklarationen per 100 g, och konsumenterna vet, att det inte är hälsosamma produkter, så kommer de flesta att bli överraskade över hur många kalorier de har ätit, när förpackningen har tömts. En sådan märkning skulle göra det möjligt för konsumenterna att göra medvetna och sakligt grundade val. Ett annat alternativ är att välja mindre portioner, så att man automatiskt äter mindre. 

Tillbaka