Perspektiv

Information om socker och näring

Medelhavskostens betydelse för den kognitiva hälsan och Alzheimers sjukdom

2018-10-30

En systematisk litteraturöversikt från 2017 omfattar 31 studier (tvärsnittsstudier, kohortstudier och randomiserade, kontrollerade studier, RCT). Syftet var att analysera medelhavskostens effekt på kognitiva funktioner och utvecklingandet av Alzheimers sjukdom. Slutsatsen blev att medelhavskosten inte bara skyddar mot kognitiv funktionsnedsättning, utan även mot Alzheimers sjukdom. Det kan finnas flera förklaringar till medelhavskostens skyddande effekt - bland annat den minskade risken för kardiovaskulär sjukdom och ett högre innehåll av vitaminer, mineraler och antioxidanter, som t ex vitamin B12, folsyra, vitamin D, kalcium, jod, selen och zink - varav flera ämnen kopplas till hjärnans funktion.

Författarna pekar att det behövs mer standardiserade metoder, däribland kognitiva test och fler studier, som går på djupet, inklusive RCT, för att kunna konkludera något om långtidseffekter och styrkan i den befintliga litteraturen.

Referenser: Aridi YS, Walker JL, Wright ORL. The association between the Mediterranean dietary pattern and cognitive health: A systematic review. Nutrients 2017; 9(7). Nutrients. 2017 Jun 28;9(7). pii: E674. doi: 10.3390/nu9070674.

Flera tidigare reviews och meta-analyser har visat detsamma: Medelhavskost verkar vara förknippad med en minskad risk för kognitiv försämring och demens.

Referenser:
Sofi F et al. Accruing evidence on benefits of adherence to the Mediterranean diet on health: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2010; 92(5): 1189-96.
Lourida I et al. Mediterranean diet, cognitive function and dementia: a systematic review. Epidemilogy 2013; 24(4): 479-89.
Singh B et al. Association of mediterranean diet with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2014; 39(2): 271-82.

Tillbaka