Perspektiv

Information om socker och näring

Mindfulness-baserad intervention

2018-06-25

Vår matkultur har förändrats. Från att vara en social begivenhet, där man äter tillsammans med familj och vänner, har maten blivit ett individuellt företag: man äter själv ”on the move” på väg i bilen eller på tåget eller framför datorn eller teven. Detta resulterar typiskt i att man väljer lätttillgänglig mat / snabbmat, som har ett högt innehåll av fett och socker. Dessutom tappar man fokus och äter tanklöst utan uppmärksamhet, vilket resulterar i att man ofta äter mer, än man behöver.

Mindfulness-baserade metoder har vunnit gehör under senare år. En översiktsartikel från 2014 har sammmanställt resultaten från 21 studier, där man har tittat på fetma-relaterade ätbeteenden som binge eating, emotionell eating och external eating. Interventionerna är baserade på olika kombinationer av metoder från mindfulness och kognitiv beteendeterapi (se text nedanför).

Resultat:

Binge eating: 11 av 12 studier visade förbättringar i frekvens och / eller svårighetsgrad av överätning.
Emotional eating: 5 av 8 studier visade förbättringar i förekomsten av och/eller suget efter emotionell ätning.
External eating: 4 av 6 studier visade förbättringar i frekvensen av external eating. Resultat relaterade till vikt: 9 av 10 studier rapporterade om antingen viktminskning eller stabil vikt.


Sammanlagt rapporterar 18 (86 %) av studierna förbättringar i ätbeteende. Författarna drar slutsatsen att de preliminära fynden tyder på, att mindfulness-baserade tekniker är användbara för att förebygga och behandla övervikts-relaterat ätbeteende, särskilt binge eating, emotional eating och external eating.

Reference: O’Reilly GA et al. Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviours: a literature review. Obes Rev 2014; 15(6): 453-61.

Kognitiv beteendeterapi är en riktning inom psykoterapin. Metoden är ursprungligen inriktad på behandling av depression, men används nu också i behandlingen av bland annat ångest, alkoholmissbruk, övervikt och ätstörningar. Fokus ligger på att tänka och särskilt på sambandet mellan tankar, känslor, kroppsreaktioner och beteende. De fyra faktorerna påverkar varandra ömsesidigt. En tanke kan till exempel leda till en viss känsla och denna känsla kan hålla fast tanken. Antagandet är att våra känslor och beteenden i hög grad bestäms av hur vi strukturerar världen genom tänkande, antaganden och utvärderingar. Om man därför kan identifiera destruktiva tanke- och handlingsmönster, kan man med lämplig terapi försöka ersätta dessa med mer realistiska eller mindre destruktiva mönster.
Mindfulness är ett effektivt och väl dokumenterat verktyg för att minska stress och ångest och för att förebygga depression. Metoden kan också hjälpa alla att träna närvaro och inre ro. Träningen har dessutom god effekt på fysiska problemställningar, då det sker en optimering av sinne-kropp-funktionen. Vilket leder till bättre förmåga att slappna av, högre smärtolerans, bättre immunsvar, mer energi och glädje och färre fysiska symptom. Mindfulness-övningar består av sittande och liggande meditation samt yoga och stretchövningar.

Tillbaka